Çamsan Parke Çeşitleri ve Fiyatlarımız

ÇAMSAN PARKE MODELLERİ

Bilindiği üzere parke hijyenik, estetik, sağlıklı ve kolay uygulanan bir yer döşemesidir. Diğer yer döşemelerine göre daha sağlam, sağlıklı ve ekonomiktir. İnşaat sektörünün son yıllardaki gözdesinin bütün dünyada parke olması sürpriz değildir.

Çamsan parke yapı sektörünün farklı tür ve nitelikteki parke taleplerini dikkate alarak sürdürdüğü üretimdeki çeşitliliğiyle tüketici taleplerini en doyurucu biçimde karşılamaktadır. Hem parkenin kullanım özellikleri ve hem de Çamsan markasının güvenilir yüzü parkeyi yapılarımız için daha da çekici hale koymaktadır.

Çamsan Parke Çeşitleri ve Fiyatlarımız

Doğal ağaçtan elde edilen ve bu yüzden de ‘doğal parke’ de denilen masif parke ahşap yapısıyla geleneksel ürün durumundadır. Doğanın güzelliğini en sağlıklı ve sıcak haliyle yaşam alanlarımıza taşıyan masif parke üstün ve nitelikli cazibesiyle yapı sektörünün ve ustalarının gözdesi olmayı sürdürmektedir. Çamsan parke bu alanda da çözümler sunuyor.

Ancak yüksek maliyetleri ve çevreci anlayışları tedirgin etmesi hesaba katıldığında birçok kişi ve kurumun tercihinin diğer parke türleri olduğunu göz önünde bulunduran Çamsan lamine parke ve laminat parke üretiminde de yoğun bir çabanın merkezi durumundadır.

Çamsan Parke Çeşitleri ve Fiyatlarımız

Çamsan Parke Çeşitleri ve Fiyatlarımız

Çamsan Parke türleri nelerdir?

Lamine parke de ahşap kökenli bir ürün olup masif parkeye alternatif üründür. Ancak üretiminde kullanılan birtakım özel teknik ve gereklilikler onu maliyet olarak masif parkeden bile pahalıya çıkarmıştır. Lakin estetik ve sağlıklı oluşu onu da yapı sektörünün vazgeçilmezleri arasında bulundurmaya devam etmektedir. Çamsan parke de üretim planlaması ve sürecinde bu gerçekleri göz önünde bulundurmakta, bu tür parke ihtiyaçlarını da karşılamak üzere üretim yapmaktadır.

Yapı sektörünün ihtiyaçları ve bunlara bağlı talepleri dikkate alınarak Çamsan markasıyla üretilen parke türleri şu şekilde sıralanmaktadır: Masif parke, lamine parke, laminat parke, rabıta parke, thermowood. Bu ürünlerin her biri farklı nitelikleri ve dolayısıyla farklılaşan kullanım alanları ile gündemimize girmektedirler.

Masif parke veya ahşap parke veyahut da doğal parke diye adlandırılan bu ürün ağaçtan elde edilen gerçek ahşap yapılı üründür. Doğal ağacın bütün güzellik, sıcaklık ve çekiciliğini taşıyan bu tür parkeler tam da bu nedenle maliyeti yüksek ürünlerdir.

Çamsan Parke Çeşitleri ve Fiyatlarımız

Rabıta parke de parke sınıfı malzemelerin arasında en çok kendini gösteren bir diğer parke çeşididir.  Ahşap rabıta parke özellikleri ve yararları itibariyle tercih edilebilmektedir. Aynı zamanda dekoratif oluşu da onu gözde ürünler arasına sokmaktadır.

Thermowood denilen üründe ahşabın yüksek ısıya tabi tutulmasıyla elde edilir. Bu ürün ısıl işlemle ağacın içinde bulunan reçinenin alınması ve hücre yapısının bu yolla değiştirilmesiyle elde edilen üründür.  Ahşabın bulunduğu ortamın her tür su, sıvı ve nem tehlike ve olumsuzluklarından sonsuza değin arındırılması yoluyla elde edilen ürün olmaktadır.  Isıl işlem sırasında öz su ve reçinesinden kurtarılan ağacın izolasyon yeteneği de artırılmış olmaktadır. Bu da onun tercih edilmesindeki bir başka belirleyici etken olabilmektedir.

Çamsan Parke Çeşitleri ve Fiyatlarımız

Doğal parkenin alternatifi olan parke türlerinden lamine parke ise yine doğal ağaçtan elde edilir. İki veya üç katmanlı olan bu üründe ilk katmanları değer bakımından daha düşük ahşap veya kontrplaktan oluşan ve son katmanı ise gerçek ağaçtan olan üründür. Ancak elde edilmesinde kullanılan teknik onu geleneksel parkeden de pahalı kılmaktadır.

Laminat parke neden birincil tercih durumundadır?

Çamsan parke ve müşterilerinin birincil tercihi durumunda olansa laminat parke ürünüdür. Yapay reçine çözeltisi içine bırakılarak reçineyi emmesi sağlanan kâğıtların daha sonra üst üste konarak sıcak preslerde basınç altında sıkıştırılması yoluyla elde edilen bu parke türü bugün dünyada da en çok tercih edilen parke türüdür.

Laminat parkenin, dekoratif bir kaplama elemanı olarak, işlenmesi de kolay ve verimli olmaktadır. Bu da onu tüketiciler kadar üreten endüstrinin de gözdesi yapmıştır.

Ağaç ve ormanların mutlaka korunması gerektiği düşüncesi yanında ahşap malzemenin işlenmesi ve korunması hususlarındaki zorluklar ve masif ve lamine parke maliyetlerinin yüksekliği gibi ögeler yapı sektörünün laminat parkeye yönelmesine yol açmıştır. Bu gerçek kısa vadede değişecek gibi de görünmemektedir.

Çamsan parke size ihtiyacınız ve tercihiniz olan her ürünü sunmaktan gurur duyar.