Uygun laminat parkemi arıyorsunuz

Parke döşemelerinde zamanla veya yanlış kullanım sonucu bazen istenmeyen durumlar yaşanabilmektedir. Bu olumsuz ve istenmeyen durumlardan biri de parkelerin oluklaşmasıdır. Daha çok parkede genişlik boyunca meydana gelen bu sorunun temelinde rutubet bulunmaktadır. Bu parke sorununda daha çok kalınlık yönündeki rutubet farklılıklarıyla ilgili bir sorun bulunmaktadır.Peki siz uygun laminat parke mi arıyorsunuz; Parkelerin oluklaşmasının temelinde yatan sorun parkenin uygulama alanında, parkenin alt bölümündeki nem oranı ile üst yüzeyinin bulunduğu ortamdaki nem oranının farklılığıdır.

Ücretsiz keşif için arayın

Bu durumlarda alt kısımda yani zemindeki rutubet, yüzeyde bulunan odadaki havanın parkeye yaptığı rutubetten daha fazla olmaktadır. Bu durumun olmaması için parkenin döşendiği zemin ile ortamdaki nem oranının birbirine denk olması gerekmektedir. Bu denkliğin olmamsı oluklaşmaya neden olan sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu oranın dengesizliği problemin kalıcı olmasına da neden olabilmektedir. Bu nedenle parkeye bu şekilde etki eden rutubetin nedeni belirlenmesi sorunun çözülebilmesi için oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu rutubet farlılığına neden olabilecek durumların başında ortamın yeterince havalandırılmaması, hava dolaşımının yeterli seviyede olmaması, su borularında ya da su ile çalışan makinelerde yaşanan su sızıntıları, hızlı kuruma gibi sorunlar gelmektedir.

Uygun laminat parkemi arıyorsunuz

Rutubet farklılığının sebebinin kesin olarak hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve tüm nedenleri ile yok edilmesi gerekmektedir. Bunun için kullanılan yöntemlerden en kesin sonucu nemölçer kontroller aracılığıyla alabilmek mümkün olmaktadır. Sebep belirlendikten ve tüm sonuçları ortadan kaldırıldıktan sonra ortamın kuruması beklenerek onarım işleri yapılmalıdır.

Laminat Parke

Parkelerin oluklaşması gibi rutubet nedeniyle oluşan bir sorun elbette parke türüne göre farklılıklar da gösterecektir. Parkede bu sorunun hemen gözle görülür bir hal alması sorunun kesin olarak çözümlenebilmesi ve parkenin kurtarılabilmesi için önem taşımaktadır.